Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Clavister

Clavister

Clavister Q2 2022: Omsättningsökning med 21%

08:00 / 25 August 2022 Clavister Press release

Örnsköldsvik, Sverige, den 25 augusti 2022. Clavister, en ledande leverantör av högpreseterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

“Det andra kvartalet gav en omsättningsökning med 21%, en stark utveckling av Identity and Access Management (IAM)-affären och fortsatta framgångar inom försvarssektorn. Brandväggsaffären växte med 30% i antal nya kundavtal och vi fördubblade hårdvaruleveranserna till kund. Kostnadsoptimeringsprogrammet fortlöper enligt plan och kommer ge tydlig effekt från det fjärde kvartalet.”

John Vestberg, VD och koncernchef

Det andra kvartalet
· Orderingången uppgick till 31,1 (84,7) MSEK.
· Nettoomsättningen uppgick till 35,7 (29,6) MSEK. Justerat för valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 34,8 (30,0) MSEK.
· Återkommande intäkter växte med 10 (25) %.
· Bruttoresultatet uppgick till 28,6 (27,1) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 77,8 (85,3) %.
· Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,1 (-4,8) MSEK.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,3 (-14,1) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -38,2 (-19,0) MSEK och resultat per aktie till -0,68 (-0,35) SEK.
· Likvida medel uppgick till 66,0 (107,7) MSEK.
 
Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på Clavisters hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2022-2/

Klockan 09:00 CET den 25:e augusti kommer Clavisters VD, John Vestberg och CFO, David Nordström ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John och David. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2022-2/

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/