Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Clavister

Clavister

Clavister och Nokia förnyar partnerskap för cybersäkerhet

15:30 / 4 October 2022 Clavister Press release

Örnsköldsvik, 4 oktober 2022 – Clavister, ett av Europas ledande cybersäkerhetsföretag för verksamhetskritiska applikationer, meddelar idag att Nokia och och Clavister förnyar sitt samarbetsavtal. Därmed stärks Clavisters och Nokias långvariga partnerskap och parterna fortsätter att möta de växande kraven på 5G-säkerhet.

Nokia erbjuder ett brett utbud av nätverkssäkerhetslösningar och -tjänster till telekommarknaden. 2016 inledde Clavister ett partnerskap med Nokia för att erbjuda brandväggslösningar baserade på produkten Clavister NetShield.

Clavister NetShield, som hittills har installerats hos över trettio mobiloperatörer, är en högpresterande nätverksbrandvägg och 5G-säkerhetsprodukt med extremt hög tillförlitlighet. Clavister NetShield förhindrar obehörigt intrång genom att begränsa mobilnätet mot omvärlden. Produkten är speciellt utformad för virtuella miljöer med linjär skalbarhet, men finns också som hårdvaruvariant för att tillgodose alla behov. NetShield stöder hybridnätverksmodeller och hjälper mobiloperatörer att migrera från 3G och 4G till 5G på ett säkert sätt.

Som en del av det nya partnerskapsavtalet kommer Nokia att inkludera Clavister NetShield bland de lösningar som tillhandahålls av Nokias Managed Firewall Services (MFS)-enhet hos Nokias Managed Security Services (MSS)-avdelning. Nokia MFS kombinerar de avancerade tekniska funktionerna hos Clavister med sin egen tjänstemodell för brandväggsleverans. Därmed skapas en helhetslösning som Nokia kan erbjuda sina kunder som en tjänst. Genom Nokias MFS-erbjudande kommer kunder att kunna dra nytta både av Clavisters nya prenumerationsbaserade prismodell för att skala upp till sina specifika behov och av Nokias mycket erfarna operativa team.

5G erbjuder nya utmaningar och möjligheter för operatörer. När 5G blir allt vanligare måste operatörerna inte bara ompröva sin egen cybersäkerhetsstrategi utan också våga se på cybersäkerhet som en affärsmöjlighet. Detta framgår också av den senaste forskningen från TM Forum. Efterfrågan på privat 5G ökar också, och privata nätverk tillåter företag att konfigurera sin cybersäkerhet bättre och stärka perimetersäkerheten.

Nokia nyttjar sin expertis i form av marknadsledande leverantör av 5G-lösningar för att hjälpa operatörerna att adressera 5G-specifika cybersäkerhetsproblem, såsom hur man säkrar mobilnät med brandväggar.

Nokia pekar på hur viktigt det är för företag och operatörer att förlita sig på rätt expertis och djup kunskap om 5G-mekanismer och användarfall under både uppbyggnads- (”Build and Manage”) och driftsfaserna ("Operate").

Som partner till telekomsektorn, och med djup domänexpertis, är Nokia i en stark position för att hjälpa företag med MFS-lösningar utifrån sin MSS-portfölj, och Clavister spelar sin roll i arbetet för att säkra kritiska nätverk. Operatörer letar efter nätverkssäkerhetslösningar som är designade för molnmiljöer och som möjliggör snabb skalbarhet, hög datagenomströmning och enkel hantering på ett kostnadseffektivt sätt – precis de egenskaper som Clavister NetShield tillhandahåller.

Clavister genomförde nyligen prestandatester av Clavister NetShield hos Intel Labs och fick bevis på att Clavister NetShield är en av världens snabbaste säkerhetslösningar. Testet kördes på Intels senaste servrar baserade på Ice Lake-arkitektur, och påvisade att prestandan hos Clavister NetShield skalar linjärt i takt med efterfrågan. Den här typen av linjär skalbarhet behövs för att hålla cybersäkerheten intakt även under massiv belastning i 5G-näten.

  • Att vi förnyar partnerskapet belyser vårt fortsatta engagemang för att stärka den djupgående säkerhetsstrategin hos vår Managed Security Services. Vi säkerställer att MFS är rustat att leverera förstklassiga tjänster till våra kunder. När operatörerna fortsätter att utveckla sina 5G-erbjudanden, när hoten ökar och attackerna mot 5G-nätenblir alltmer sofistikerade, blir välintegrerad nätverkssäkerhet viktigare än vid någon annan punkt i telekommunikationens historia, säger Vishal Sahay, chef för Managed Security Services, Nokia.
  • Nokias beprövade tjänstemodell är baserad på ett brett utbud av väletablerade och moderna erbjudanden med managerade säkerhetstjänster. Genom att införliva Clavister NetShield kan vi bättre tillgodose våra kunders behov och ta kritiska steg med de bästa managerade brandväggstjänsterna på marknaden, fortsätter Vishal Sahay.
  • Nokia är en strategisk partner för vårt 5G-säkerhetserbjudande. Därför är jag glad över att förnya och fördjupa vårt partnerskap för att kunna fortsätta att erbjuda de säkerhetslösningar till telekommunikationsmarknaden som kunderna länge har kommit att lita på. Nokia har en global räckvidd som vi drar nytta av – och kunderna får i sin tur fördelen av 5G-baserad, europeisk cybersäkerhet i världsklass, säger Mats Wenner, Chief Commercial Officer (COO), Clavister.

För ytterligare information, kontakta:
Camilla Törnblom
Global Marketing Director, Clavister
camilla.tornblom@clavister.com

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/