Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Clavister

Clavister

Clavister och BAE Systems erhåller Vinnova-finansiering för AI-baserad cybersäkerhet i fordonsmiljö

13:04 / 27 May 2021 Clavister Press release

27 maj 2021 - Örnsköldsvik - Clavister, en av Europas ledande leverantörer av högpresterande cybersäkerhetslösningar meddelar idag att man erhållit Vinnova-finansiering som kommer att leda till vidareutveckling av bolagets lösning för säkerhet för försvarsindustrin. Projektet, som löper över 12 månader inom ramen för Vinnovas utlysning 'Cybersäkerhet för avancerad industriell digitalisering', drivs som ett konsortium bestående bland annat av BAE Systems Hägglunds, del av BAE Systems, Europas största och världens tredje största försvarskoncern, och syftar till att utveckla avancerad AI-baserad detektering av cyberattacker mot stridsfordon.

I takt med att stridsfordon blir alltmer digitaliserade ökar sannolikheten för cyberattacker som därmed sätter både fordon och hela nationer i risk. Clavister kommer att vidareutveckla sin innovativa Cyber Armor-lösning genom att, tillsammans med projektkonsortiet, utveckla och implementera AI-baserade metoder för att förhindra attacker och upptäcka avvikelser i kommunikationsmönster mellan olika fordonssystem, oavsett om kommunikationen sker över Internetprotokoll (IP) eller CAN-bus.

Projektkonsortiet består, förutom Clavister och BAE Systems Hägglunds, även av Omen Technologies, ett svenskt cybersäkerhetsbolag med fokus på AI, samt Bron Innovation, ett regionalt IT-kluster och innovationshub. De fyra organisationerna kommer att samarbeta för att demonstrera att modern forskningsbaserad och datadriven teknik praktiskt kan användas för att utrusta uppkopplade fordon med effektiva system för att identifiera skadliga försök att ta kontroll över fordonets system eller för stöld av känslig information. Finansieringen från Vinnova uppgår till ca 4 MSEK.

John Vestberg, VD för Clavister kommenterar: "Det är otroligt glädjande att Vinnova väljer att finansiera detta projekt. Moderna fordon som samlar in, hanterar och producerar en ständigt ökande mängd data, har i praktiken omvandlats till rullande datacentra. I en framtid där vi sannolikt omges av självkörande teknik, kommer cyberattacker mot både militära, kommersiella och privata fordon kunna leda till oerhörda konsekvenser. Detta utvecklingsprojekt drivs som ett rent svenskt projekt, vilket i sig påvisar den höga innovationskapacitet vi har i Sverige, men kommer kunna ge ett kommersiellt avtryck utanför landets gränser."

Clavisters Cyber Armor-lösning ger ett förstärkt skydd för militära fordons förmåga att motstå cyberattacker, injicerade exempelvis genom trådlös kommunikation, vid underhåll av fordon eller genom sk "Supply Chain"-attacker. Lösningen är utvecklad för att upprätthålla försvarsstandard, vilket innebär en förmåga att stå emot både svåra fysiska och digitala attacker.

Clavister annonserade nyligen att man arbetar tillsammans med BAE Systems Hägglunds för att integrera produkterna Clavister RSG-400 och Clavister RSW-400 hos en betydande västeuropeisk försvarsmakt som genomför en uppgradering av sin flotta av CV90s (stridsfordon 90).

"Som en fortsättning på vårt kommersiella kontrakt med BAE Systems är det värderfullt att nu kunna fördjupa samarbetet ytterligare genom gemensamt innovationsarbete. Clavister har alltid haft en starkt innovationstradition, och att vidareutveckla den traditionen i ett bredare samarbete kommer föda nya ideer och innovationer bortom vad en enskild aktör kan åstadkomma", avslutar Vestberg. 

För mer information om Clavisters Cyber Armor-lösning, besök: https://www.clavister.com/solutions/cyber-armor/

För mer information eller mediakontakt:
Clavister Media Relations
media@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/