Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2023

08:30 / 20 March 2024 Christian Berner Tech Trade Press release

Årsredovisningen för 2023 finns idag tillgänglig på www.christianberner.com

Tryckt version finns tillgänglig andra halvan av april och kan beställas från Christian Berner Tech Trade, via e-post, info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/