Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Cavotec

Cavotec

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Cavotec SA

10:44 / 5 May 2022 Cavotec Press release

Flaggningsmeddelande i Cavotec SA

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 201103-9134 Cavotec SA
Instrument CH0136071542 Aktie
Innehavare Lannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 7 386 269
Antal rösträtter 7 386 269
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-05-04
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 386 269
 - direkt innehavda rösträtter 3 386 269
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 3,59312 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,59312 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,59312 % 3 386 269
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,59312 % 3 386 269
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/