Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Cavotec

Cavotec

Cavotec ökar fokus på cleantech – investerar 200 miljoner kronor för att stärka ledande position på miljardmarknad

07:01 / 12 May 2021 Cavotec Press release

Den snabbt växande marknaden för elektrifiering och automatisering av hamnar runt om i världen uppskattas vara värd tiotals miljarder kronor under de kommande åren. Cavotec avser därför investera ca 200 miljoner kronor i teknik- och affärsutveckling under de närmaste fem åren för att stärka sin ledande position och möta den förväntade efterfrågan. Cavotecs team kommer som en konsekvens att växa med cirka 320 anställda globalt, en ökning med 60%, varav två tredjedelar förväntas vara ingenjörer.  

”Vi har nu nått en brytpunkt där våra marknader genomgår en drastisk förändring och vad som hittills varit nischmarknader inom cleantech utvecklas till massmarknader. Bara i Europa kommer över 2 500 hamnar behöva minska utsläppen kraftigt under de närmaste 5 - 10 åren genom att erbjuda landström till besökande fartyg, vilket är Cavotecs specialområde. Vår automatiserade angöringsteknologi har också stor potential då uppskattningsvis 4 700 hamnkajer runt om i världen kan öka effektiviteten och minska utsläppen genom automatisering. Vi kommer investera i försäljning, marknadsföring och teknik för att fullt ut kapitalisera på den här utvecklingen och vår ledande position”, säger Mikael Norin, vd för Cavotec.

EU har utformat direktiv där man uppmanar hamnar i Europa att investera i system för elektricitet från kaj till fartyg för att minska avgas utsläpp i hamnar. 2025 kommer rekommendationen bli bindande för alla europeiska hamnar. I enlighet med USA:s Jobs Act planerar president Biden att investera 17 miljarder USD i infrastruktur inom amerikansk skeppsindustri och anger som en viktig aspekt ambitionen att minska just påverkan från utsläpp i hamnar. 

Cavotec är idag marknadsledare på nischmarknaderna för cleantech för hamnar och industriella applikationer. Cavotec har utrustat cirka 600 av världens containerfartyg och hundratals hamnar runt om i världen med sina landströmsystem. Nyligen utvecklade Cavotec ett automatiserat laddnings- och angöringssystem för världens första, självstyrande batteridrivna fartyg i Norge. Cavotec är också verksamt inom CharIN, (Charging Interface Initiative), ett nätverk av företag som utvecklar globala standarder för laddning av batteridrivna fordon med fokus på hög effekt och höghastighetsladdning för kommersiella och industriella fordon.

”Varje dag – i tusentals hamnar runt om i världen – förtöjer enorma lastfartyg och kör sedan på tomgång i timmar, vilket skapar tonvis av föroreningar. Och förtöjningen i sig är ett farligt jobb där de anställda utsätts för enorma risker dagligen. Samtidigt drivs majoriteten av världens mobila industriella utrustning av förorenande dieselmotorer. Vårt mision är att ändra på detta. Vi kommer öka vårt fokus på att utveckla anslutnings- och elektrifieringslösningar för att få bort koldioxidutsläppen i hamnar och från industriella applikationer. Precis som vissa företag har lett en framgångsrik elektrifiering av fordonsindustrin kommer vi att leda elektrifieringen av våra marknader. Vi är fast beslutna att bidra till en framtida värld som är renare, säkrare och effektivare”, avslutar Norin.

Företaget har släppt en kort film som beskriver den nya satsningen. Den kan ses på https://cavotecsa.gcs-web.com.

Konferenssamtal 
Cavotec kommer att hålla ett konferenssamtal idag, den 12 maj, kl 10:00 CEST för att svara på frågor med anledning av dagens pressmeddelande. Mikael Norin, vd och Glenn Withers, CFO kommer att delta i konferenssamtalet.

Telefonnumer: 
SE: +46856642704 
UK: +443333009271 
US: +18338230587

Webblänk
https://tv.streamfabriken.com/cavotec-q1-2021

För ytterligare information kontakta:

Johan Hähnel
Investor Relations Manager
Telefon: +46 70 605 63 34. E-post: investor@cavotec.com

Denna information är sådan som Cavotec SA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 07:01 CEST.

Om Cavotec
Cavotec är ett ledande cleantechföretag som utvecklar och levererar kopplings- och elektrifieringssystem för ökad hållbarhet i hamnar och för industriella applikationer över hela världen. Med över förtio års erfarenhet säkerställer våra lösningar en ren, säker och effektiv drift för en stor variation av kunder och applikationer över hela världen. För att lära mer, besök cavotec.com.

Attachment


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/