Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar årsredovisning för 2023

09:00 / 11 April 2024 Catella Press release

Catella AB (publ) har idag publicerat årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023 och finns att ladda ner på www.catella.com.

Trots en utmanande makroekonomisk miljö med stigande inflation och räntor, ökade Catella sitt förvaltade kapital och forsatte att utveckla verksamheten i linje med den övergripande strategin att bygga en stark pan-europeisk plattform som stödjer tillväxt, lönsamhet och ökade synergier.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/