Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Omvandling av aktier i Catella AB

08:00 / 31 May 2023 Catella Press release

Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

Under maj 2023 har på aktieägares begäran 19 710 aktier av serie A omvandlats till samma antal aktier av serie B. Det totala antalet röster i Catella uppgår därefter till 98 192 700.
 
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter omvandlingen uppgår till 88 348 572, varav 2 461 032 aktier av serie A och 85 887 540 aktier av serie B.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/