Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Omvandling av aktier i Catella AB

08:00 / 29 July 2022 Catella Press release

Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

Under juli 2022 har på aktieägares begäran 12 228 aktier av serie A omvandlats till samma antal aktier av serie B. Det totala antalet röster i Catella uppgår därefter till 98 373 540.
 
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter omvandlingen uppgår till 88 348 572, varav 2 506 242 aktier av serie A och 85 842 330 aktier av serie B.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/