Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

CREDI-indexet indikerar en nedåtgående trend på marknaden för banklån säkerställda med fastigheter

07:00 / 2 June 2022 Catella Press release

I juniutgåvan av CREDI minskar huvudindexet från 44,6 till 27,5, vilket är en rekordlåg nivå.

Den dåliga utvecklingen på bankmarknaden är väl i linje med den försämrade utvecklingen på marknaden för osäkrade obligationer.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/