Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella etablerar sig i Polen genom att förvärva majoriteten av aktierna i fastighetsförvaltnings och utvecklingsbolaget WPP

08:30 / 5 May 2022 Catella Press release

Catella har ingått avtal om att förvärva 65% av Warsaw Property Partners (“WPP”) för ett pris motsvarande cirka 40 miljoner kronor. WPP är ett oberoende fastighetsbolag verksamt på den polska marknaden med tjänster inom fastighetsinvesteringar och -utveckling, tillgångsförvaltning och ett brett erbjudande för att stödja kunders investeringstrategier. WPP har närmare 2 miljarder kronor i förvaltat kapital och 18 anställda.

Christian Fojtl, Jacek Wachowicz, och Bartosz Bzoma, Managing Directors, kommer fortsatt att vara delägare i WPP och har förbundit sig att verka inom företaget i minst fem år. WPP kommer även fortsättningsvis att drivas av den nuvarande ledningen och fortsätta sin framgångsrika tillväxtstrategi i Polen. Genom att bli en del av Catella kommer betydande synergier att skapas för koncernen för befintliga och framtida investeringar i fastighetsfonder, samt utvecklingsprojekt för Principal Investments. 

"Vi är mycket glada över att ha ingått partnerskapet med WPP och ser fram emot att fortsätta utveckla WPP tillsammans med partners och anställda. Polen är en viktig strategisk marknad för oss, där vi ser möjligheter till fastighetsutveckling och betydande synergier inom koncernen. Med WPP får vi ett mycket skickligt team med en lång meritlista och exceptionell kunskap om den polska fastighetsmarknaden. WPP kommer nu att ha större möjlighet att realisera sina ambitiösa tillväxtplaner med stöd av Catellas kapital och nätverk. Förvärvet knyter an till Catellas tillväxtstrategi genom delägda bolag tillsammans med lokala partners, vilket säkerställer engagemang från lokal ledning och ekonomiska incitament som är i linje med Catellas övergripande mål, säger Christoffer Abramson, vd och koncernchef på Catella.  
 
“Vi ser väldigt mycket framemot att bli en del av Catella. WPP är idag ett snabbfotat och väletablerat fastighetsbolag på den polska marknaden. Genom att bli en del av Catella kan vi tillföra ytterligare värde och tillväxt genom Catella’s pan-europiska infrastruktur. Vi är övertygade om att det är en lyckad kombination och som kommer att resultera i en ökad tillgångsförvaltning och utvecklad kapacitet att tjäna både vår lokala marknad, interna Catella kunder samt internationella kunder, säger Jacek Wachowicz, vd WPP.  
 
Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2022. 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/