Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella fokuserar sin europeiska Corporate Finance-verksamhet

10:00 / 1 April 2022 Catella Press release

Efter en strategisk översyn av affärsområdet Corporate Finance har Catella beslutat att avveckla sin verksamhet på den tyska marknaden. Översynen har syftat till att identifiera de marknader där Catella Corporate Finance har en stark marknadsposition alternativt en möjlighet att nå en stark och lönsam position.

Översynen har resulterat i beslutet att lägga ner verksamheten i Tyskland för att allokera tid och resurser på att utveckla och stärka Corporate Finance-verksamheterna i övriga länder. 
Catella har inlett förhandlingar om de planerade åtgärderna med full hänsyn till lokal lagstiftning och praxis. De planerade åtgärderna väntas leda till omstruktureringskostnader uppgående till cirka 20 miljoner kronor som kommer att belasta det första kvartalet. 

”Corporate Finance är en viktig och integrerad del av Catella som inte enbart bidrar positivt till Catellas rörelseresultat utan även med betydande synergier och marknadsintelligens till våra andra två affärsområden, Property Investment Management och Principal Investments. Samtidigt som vi presterar bra på marknader där vi har en relevant marknadsandel så har vi inte nått den lönsamhet vi eftersträvar i Tyskland. Därför har vi tagit det svåra beslutet att avsluta verksamheten för att helhjärtat kunna fokusera och stärka erbjudandet på de marknader där vi kan befästa vår närvaro ytterligare” säger Christoffer Abramson, vd Catella.

Tyskland kommer, även efter avvecklingen, att fortsätta vara Catellas största marknad genom fastighetsfonderna i Catella Real Estate AG (CREAG) och Catella Residential Investment Management (CRIM) samt fastighetsutvecklingsbolaget Catella Project Management (CPM). 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/