Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas delägda bolag Infrahubs utvecklar ytterligare en logistikfastighet i Vaggeryd

08:25 / 17 March 2022 Catella Press release

Catella delägda Infrahubs har i dagarna tecknat ett avtal för att utveckla en logistikanläggning i Vaggeryd för Svenska Retursystem AB (SRS). I samband med detta förvärvar Infrahubs ett markområde som uppgår till 78 000 kvadratmeter.

Den framtida 30 000 kvadratmeter stora fastigheten är fullt uthyrd till SRS med ett hyresavtal som löper över 15 år. Catellas ägarandel uppgår till 40 %.
Byggnaden planeras hyras ut till SRS under andra kvartalet 2023 och uppförs enligt hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad Silver. Den kommer även att ha en av Skandinaviens största takplacerade solcellsanläggning med en beräknad årsproduktion på 3,7 GWh.
 
"Vi är nöjda över att få utveckla en ny, modern och hållbar anläggning för Svenska Retursystem. SRS bidrar till återanvändning av lastbärare till stora delar av dagligvarubranschen där energieffektivitet samt cirkulära flöden av vatten är några av prioriterade områden i uppförandet av byggnaden. Avtalet befäster Infrahubs starka position som en modern logistikfastighetsutvecklare med hållbarhet och automation i fokus och bygger vidare på vår starka fastighetsutvecklingsplattform i Infrahubs med fem pågående projekt” säger Christoffer Abramson, vd Catella.
 
Genom delägda Infrahubs utvecklar Catella hållbara och högautomatiserade logistikanläggningar som möter morgondagens och marknadens krav på moderna lösningar. Inom Infrahubsportföljen utvecklas just nu tre fastigheter, belägna i, Ljungby, Vaggeryd och Örebro. En fjärde anläggning är färdigställd och fullt uthyrd i Norrköping.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/