Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Catella AB

13:39 / 9 September 2021 Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556079-1419 Catella AB
Instrument equity
Innehavare ALCUR Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 869 775
Antal rösträtter 4 869 775
 
Transaktionen
Datum 2021-09-08
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 394 775
 - direkt innehavda rösträtter 5 394 775
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 6,1 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,34 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,34 % 5 394 775
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,34 % 5 394 775
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 394 775
 - andel av rösträtter 5,34 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/