Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB (publ) tecknar hyresavtal med Matsmart i Örebro via Infrahubs

11:30 / 22 April 2021 Catella Press release

Catella har genom Infrahubs Fastighet 3 AB tecknat ett hyresavtal med Matsmart Scandinavia AB om att bygga och förvalta nytt automatiserat centrallager på ca 24 000 kvm i Örebro. Med hållbarhet och miljö i fokus kommer också solpaneler på taket på hela fastigheten producera elen till driften av verksamheten. Det nya lagret ska vara klart våren 2022.

Detta är det tredje avtalet som tecknats sedan Catella i juni 2020 kommunicerade ett starkare fokus mot fastigheter samt investeringar för att utveckla moderna logistikfastigheter genom bolaget Infrahubs. De tidigare avtalen avser en investering om 500 mkr i Norrköpings kommun som påbörjades 2020 och ett markförvärv och hyresavtal med Husqvarna i Vaggeryd, vilket kommunicerades den 31 mars 2021.

"Infrahubs är väldigt stolta över uppdraget att skapa morgondagens e-handelslager åt Matsmart i Örebro. Ett supermodernt och hållbart lager på ca 24 000 kvm för framtidens logistik och distribution som även kommer innefatta Sveriges näst största automation från Autostore och Element Logic med 149 robotar som kommer hantera kundens stora orderflöde, "säger Hans Bengtsson, VD på Infrahubs.

Matsmart är en europeisk mat-e-handel och impact-bolag. Bolaget bidrar till en hållbar reformering av det globala matsystemet med en affärsmodell som ligger helt i linje med det globala hållbarhetsmålet att världens matsvinn ska halveras till år 2030. Idag finns Matsmart med på Financial Times lista över Europas snabbast växande bolag och är etablerat på fyra europeiska marknader.

"Den här affären är ytterligare ett viktigt steg för vår strategi med fokus mot fastighetsinvesteringar. Etableringen i Örebro med tillhörande hyresavtal med en framåtblickande hyresgäst innebär att Catella, genom Infrahubs, fortsätter vara marknadsledande i moderna logistikfastigheter med höga krav på läge, kvalitet och hållbarhet. Vi ser fortsatt stora möjligheter för framtida investeringar inom logistiksegmentet" säger Christoffer Abramson, VD på Catella.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/