Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB (publ) begär inlösen av sitt utestående upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta med ISIN SE0009994718

09:01 / 2 March 2021 Catella Press release

Catella AB (publ) ("Catella") tillkännager härmed sin avsikt att återlösa sitt upp till 750 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta med ISIN SE0009994718 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i villkoren för Obligationerna.

Datumet för inlösen kommer att vara 26 mars 2021. Inlösensbeloppet för varje Obligation kommer att vara 101,20 procent av Obligationernas nominella belopp, plus upplupen men obetald ränta fram till (och inklusive) den tillämpliga inlösendagen. Inlösenbeloppet kommer att betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen (som är 19 mars 2021).

Skyldigheten för Catella att återlösa Obligationerna på inlösendagen är villkorad av en framgångsrik emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer med rörliga ränta före avstämningsdagen och med pris och villkor som är tillfredsställande för bolaget ("Nya Obligationerna") samt som uppfyller villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna, vilket ska användas till att bland annat finansiera återlösen av Obligationerna.

Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med inlösendagen och sista dagen för att handla med Obligationerna kommer att vara på eller omkring den 26 mars 2021.

Bilaga: Call Option Notice (Engelska)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta emittent:

Christoffer Abramson

CFO

+46 (0) 8 463 33 25

christoffer.abramson@catella.se

 

Denna information är sådan information som Catella är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2021 kl. 09.01 CET.
 

Catella is a leading specialist in property investments and fund management, with operations in 13 countries. The group has assets under management amounted to SEK 130 billion at the end of the fourth quarter of 2020. Catella is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment. Read more online at catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/