Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella investerar för att utveckla logistikfastighet i Norrköping

15:00 / 25 June 2020 Catella Press release

Catella investerar drygt 500 mkr för att utveckla logistikfastighet i Norrköpings kommun tillsammans med de tidigare ägarna av Royal Design. Transaktionen är villkorad av att bygglov beviljas.

Catella har sedan tidigare ett gemensamt bolag, Infrahubs AB, med de tidigare ägarna av Royal Design med det gemensamma målet att utveckla logistikfastigheter som inkluderar automatiserade processer för lagerhantering. Som ett första steg i detta samarbete har parterna på 50/50 basis i bolaget Infrahubs Entreprenad AB ("IEAB"), förvärvat markområde som uppgår till 170 000 kvadratmeter och syftet är att färdigställa en logistikfastighet om cirka 70 000 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till Postnord TPL AB och hyresavtalet löper på 10 år. IEAB kommer att driva projektet med stöd av Catella och byggstart förväntas i september 2020.

Catella garanterar hyresavtalets genomförande gentemot Postnord. I det fall ytterligare kapital erfordras för att färdigställa Projektet har Claesson & Anderzén AB ("CA") tillika Catellas huvudaktieägare, lämnat en vederlagsfri ovillkorad förpliktelse att investera erforderligt kapital i IEAB i utbyte mot aktier i IEAB motsvarande investeringen. En investering i enlighet med lämnad förpliktelse kräver stämmobeslut i både IEAB och Catella enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. LEO-reglerna), eftersom CA anses vara närstående till Catella samt att delar av styrelsen i Catella även är aktieägare och ingår i styrelsen i CA. Stämmobeslut avseende investeringen enligt 16 kap. aktiebolagslagen kräver att aktieägare motsvarande 9/10 av antalet aktier och röster representerade på stämman i både IEAB och Catella beslutar att godkänna investeringen.

"Affären skall ses i perspektivet av att Catella avser att skapa fondprodukter inom bland annat logistikfastigheter. Vi ser goda möjligheter inom logistiksegmentet i form av avkastning och framtida produkter till våra kunder." säger Johan Claesson, tf VD Catella.

"Infrahubs är expert på att skapa och bygga framtidens lager redan idag till våra kunder. Vi äger, designar, bygger och förvaltar stora och effektiva logistikanläggningar för morgondagens handel och distribution." säger Andreas Ekberg, Infrahubs AB

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020 kl. 15:00 CET  

 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. 

Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/