Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Styrelse- och ledningsförändringar i Catella AB

17:15 / 11 May 2020 Catella Press release

Catella AB (publ) pressmeddelade den 13 mars att styrelsen beslutat utse styrelseordförande Johan Claesson till tillförordnad VD, Jan Roxendal till tillförordnad styrelseordförande samt Eva Bång till tillförordnad CFO.

Erforderliga godkännanden har nu erhållits från tillsynsmyndigheter vilket innebär att förändringarna genomförs per omgående.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/