Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Catella AB

09:27 / 14 May 2020 Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556079-1419 Catella AB
Instrument A class shares, B class shares
Innehavare Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 349 228
Antal rösträtter 353 228
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2020-05-12
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 179 848
 - direkt innehavda rösträtter 6 403 956
 - indirekt innehavda rösträtter 353 228
Andel
 - aktier 6,99485 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,50341 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0,35871 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,86212 % 6 179 848
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade 0,04488 % 44 198
 
TOTALT 6,907 % 6 224 046
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 - antal rösträtter 6 448 154
 - andel av rösträtter 6,54829 %
 - bolag SEB Life International Assurance Company
 - antal rösträtter 249 013
 - andel av rösträtter 0,25288 %
 - bolag Gamla Livförsäkringsaktiebolag
 - antal rösträtter 104 215
 - andel av rösträtter 0,10583 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 801 382
 - andel av rösträtter 6,907 %
 
Kommentar
ISIN SE0000188500, SE0000188518
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/