Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar Årsredovisning 2019

10:15 / 29 April 2020 Catella Press release

Från och med i dag finns Årsredovisning för Catella AB (publ) för verksamhetsåret 2019 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com.

Den engelska versionen av Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort.
En tryckt version av Årsredovisningen kan beställas från:

Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm
Tel 08-463 33 10
info@catella.se

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 10.15 CET.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/