Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Styrelse- och ledningsförändringar i Catella AB

09:15 / 13 March 2020 Catella Press release

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat utse styrelseordförande Johan Claesson till tillförordnad VD från och med den 14 april 2020. I samband med att Johan Claesson tillträder som VD kommer nuvarande styrelseledamot Jan Roxendal att tillträda som tillförordnad styrelseordförande. Eva Bång tillträder samtidigt som tillförordnad CFO.

 

Catellas nuvarande VD Knut Pedersen, som fortsätter i sin roll till och med den 14 april, kommer att bistå med överlämning samt bistå i vissa frågor till och med den 17 maj 2020.

 

Jan Roxendal är sedan 2011 ordinarie styrelseledamot i Catella AB samt sedan 2016 ledamot i ersättningsutskottet samt ordförande i revisionsutskottet. Jan Roxendal är i dag styrelseordförande i Andra AP-fonden, styrelseledamot i Magnolia Bostad samt har en bakgrund som VD för bland annat Gambro AB, Intrum Justitia Group och vice VD ABB Group.

 

Johan Claesson är styrelseledamot i Catella AB sedan 2008 och styrelseordförande sedan 2011 och kommer fortsättningsvis att vara ordinarie styrelseledamot i Catella AB.

 

Eva Bång som tillträder som tillförordnad CFO kommer närmast från tjänsten som Global CFO för Ingka (IKEA) Centres och har dessförinnan varit Vice VD och CFO på Hemsö Fastighets AB. Nuvarande CFO Marcus Holmstrand kommer att kvarstå i sin roll till och med den 14 april och kommer därefter att bistå med överlämning under resterande uppsägningstid.

 

Rekrytering av ordinarie VD och CFO fortgår och ambitionen är att båda rollerna ska tillsättas före årsskiftet.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020 kl. 09:15 CET  

 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 170 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/