Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella: Förändrad redovisningsperiod för tidigare kommunicerad avyttring av utvecklingsprojekt

07:00 / 27 January 2020 Catella Press release

Catella AB (publ) kommunicerade via pressmeddelande den 2 oktober 2019 att Bolaget har, genom sitt intressebolag Nordic Seeding GmbH, tecknat ett avtal med den tyska fastighetsutvecklaren CG Gruppe AG om att avyttra fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf, Tyskland. Affären har en total positiv effekt på resultatet efter skatt om cirka 170 MSEK vilket förväntas att redovisas under det första kvartalet 2020. Tidigare kommunicerades att affären skulle redovisas under fjärde kvartalet 2019. Affären och värdet för Catella är oförändrat i jämförelse med tidigare kommunikation.

Skälet till förskjutningen i redovisningsperioden är att aktierna i projektet ej överförts till köparen per sista december 2019 vilket medför, i enlighet med IFRS, att transaktionen ej kan redovisas under fjärde kvartalet 2019.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/