Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas utför nedskrivning av två låneportföljer under tredje kvartalet 2019 uppgående till cirka 82 mkr

17:25 / 23 September 2019 Catella Press release

Under tredje kvartalet 2019 kommer Catella att genomföra nedskrivning av två låneportföljer, Lusitano 3 och Lusitano 5. Nedskrivningen sker på grund av att den emitterande banken har utnyttjat sin option ("Time call") att återköpa låneportföljen Lusitano 3 som skrivs ned med cirka 51 mkr. Med hänsyn till ovan har antaganden för Lusitano 5 ändrats, vilken kan komma att återköpas under andra kvartalet 2021. Detta påverkar förväntade kassaflöden negativt och således sker en nedskrivning om cirka 31 mkr.

Bakgrunden till återköpet är relaterat till ändrade förutsättningar för den emitterande banken. Tidigare kassaflödesprognos, som utförts av extern rådgivare, innehöll antaganden om att den emitterande banken inte skulle utnyttja sin option att återköpa låneportföljen.

 Återköpsmekanismen i Lusitano 3 och Lusitano 5 som medför denna nedskrivning finns inte i Catellas två andra låneportföljer, Pastor 2 och Pastor 4.

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 17:25 CET  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/