Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas avyttring av kortutgivnings-verksamheten slutförd

08:00 / 29 March 2019 Catella Press release

Den 18 december 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett avtal om att avyttra sin kortutgivningsverksamhet i Luxemburg till Advanzia Bank S.A. Avyttringen är nu slutförd och den fasta köpeskillingen uppgår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, till 126 miljoner kronor och tilläggsköpeskillingen uppgår till maximalt cirka 240 miljoner kronor.

Som tidigare kommunicerats bedömer Catella att 126 miljoner kronor kommer tillfalla Catella avseende tilläggsköpeskillingen. Tilläggsköpeskilling redovisas i slutet av 2019 alternativt i början av 2020. Överföringen av kortkunder enligt avtal med Advanzia Bank S.A. kommer att ske under 2019 och fram till början av 2020 för att säkerställa att maximalt antal kunder är del av transaktionen.

Catellas balansomslutning minskar med cirka 350 miljoner kronor i samband med transaktionen eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras.

Avyttringen av kortutgivningsverksamheten i Sverige är ett resultat av den nu slutförda strategiska översynen av Catellas bankverksamhet. Syftet med den strategiska översynen var att komma ur den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur den medför.
  
  

För ytterligare information, Presskontakt:
vänligen kontakta            
           
Niklas Bommelin Jonas Burvall
Investor Relations Kommunikationschef
08-463 34 26, 0768-91 12 40 08-463 33 05, 0766-27 97 55
niklas.bommelin@catella.sejonas.burvall@catella.se

  
Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 190 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/