Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas avyttring av Wealth Management-verksamheten i Luxemburg genomförd

09:15 / 11 February 2019 Catella Press release

Den 26 oktober 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal om att avyttra sin Wealth Management-verksamhet i Luxemburg till VP Bank (Luxemburg) SA. Transaktionen är nu avslutad och den slutliga köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor.

Försäljningspriset var beroende av vissa villkor relaterade till förvaltat kapital på transaktionsdagen och när avyttringen nu är genomförd har den slutliga köpeskillingen fastställts till 95 miljoner kronor mot tidigare kommunicerade cirka 110 miljoner kronor. Skillnaden beror främst på att det förvaltade kapitalet minskade på grund av den svaga marknadsutvecklingen.

Avyttringen av Wealth Management-verksamheten i Luxemburg är ett resultat av den nu slutförda strategiska översynen av Catellas bankverksamhet. Syftet med den strategiska översynen var att komma ur den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur den medför.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/