Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Marcus Holmstrand slutar som CFO på Catella

13:00 / 17 December 2019 Catella Press release

Catella AB:s (publ) Chief Financial Officer (CFO) har i dag sagt upp sig från sin anställning. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om sex månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny CFO tillträder.

Marcus Holmstrand har varit CFO för Catella sedan september 2015 och arbetade dessförinnan sedan 2011 som Group Business Controller.

"Marcus Holmstrand har under sin tid på Catella varit oerhört viktig för företagets starka utveckling. Marcus har bidragit dels som CFO men även tagit ett bredare ansvar i sin roll som medlem av koncernledningen. Efter åtta år på Catella har jag förståelse för att Marcus vill söka efter nya utmaningar utanför bolaget. Jag vill tacka honom för den här tiden och önska honom all lycka till med framtida utmaningar." kommenterar VD Knut Pedersen.

För tre veckor sedan meddelades även att VD Knut Pedersen kommer att lämna sin roll i samband med årsstämman i maj 2020.

"Catella står nu inför två viktiga rekryteringar där den ena, till rollen som ny VD, redan är påbörjad och där vi omedelbart kommer att påbörja rekryteringen av ny CFO. Min ambition är att övergången ska ske så smidigt som möjligt. Jag vill tacka både Marcus och Knut för deras mångåriga viktiga bidrag till Catellas utveckling. Nu har vi möjlighet att rekrytera ett nytt starkt team som kan fortsätta Catellas tillväxtresa." säger Catellas styrelseordförande Johan Claesson.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Claesson
Styrelseordförande
08-463 33 10, 070-547 16 36

Knut Pedersen Jonas Burvall
Vd och koncernchef    Kommunikationschef
08-463 33 10   0766-27 97 55
knut.pedersen@catella.se     jonas.burvall@catella.se

    

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019 kl 13.00 CET.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 185 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/