Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Knut Pedersen slutar som VD för Catella

08:45 / 18 November 2019 Catella Press release

Catella AB:s (publ) VD och Koncernchef Knut Pedersen har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om maximalt 6 månader och lämnar sitt uppdrag senast i samband med ordinarie Årsstämma 2020.

Knut Pedersen har varit VD för Catella sedan 1 januari 2014.

"Knut Pedersen har under sina sex år som VD framgångsrikt utvecklat Catella till en pan-europeisk finansgrupp inom fastigheter och alternativa investeringar. Det är min övertygelse att Knut fortsättningsvis har mycket att tillföra Catella varför min önskan är att Knut väljs in i Catella AB:s styrelse. Rekrytering av ny VD påbörjas omedelbart med ambitionen att hitta en VD som kan leda bolagets fortsatta tillväxtresa", säger Johan Claesson, Styrelseordförande och huvudägare i Catella.

"Catella är ett fantastiskt företag som det har varit ett privilegium att leda och utveckla tillsammans med mina kollegor. Jag är stolt över det vi har åstadkommit under min tid på Catella. Catella är väl positionerat för framtida tillväxt samtidigt som bolaget står på en bred, affärsmässig och geografisk bas.", säger Knut Pedersen, VD Catella.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Claesson
Styrelseordförande
08-463 33 10, 070-547 16 36

                                                                                                    

Knut Pedersen                                                                            Jonas Burvall

Vd och koncernchef                                                                   Kommunikationschef

08-463 33 10                                                                             0766-27 97 55

knut.pedersen@catella.se                                                           jonas.burvall@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 08:45 CET  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 185 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/