Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Marcus Holmstrand leaves as CFO at Catella

Catella AB's (publ) Chief Financial Officer (CFO) has announced that he resigns from his employment. He will continue in his current role during t...

13:00 / 17 Dec Catella Press release

Knut Pedersen leaves as CEO of Catella

Catella AB's (publ) President and CEO Knut Pedersen has informed the Board that he wishes to leave his role as CEO. He will continue in his curren...

08:45 / 18 Nov Catella Press release

Catella AB - Delårsrapport januari-juni 2019

De totala intäkterna under andra kvartalet 2019 uppgick till 688 mkr, en ökning med 14% i jämförelse med motsvarande period föregående år. Andra k...

07:00 / 23 Aug Catella Press release

Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet har haft en hög affärsaktivitet där vi noterade en normal säsongsvariation i avslut inom fastighetsdelarna. Vi arbetare vidare me...

07:00 / 10 May Catella Press release

Catella publicerar årsredovisning 2018

Från och med i dag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2018 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com.
...

11:00 / 26 Apr Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) ("Bolaget") äger rum måndagen den 27 maj 2019 kl. 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inpassering o...

17:07 / 25 Apr Catella Press release

Catella AB - Bokslutskommuniké 2018

Affärsområdet Banking redovisas sedan tredje kvartalet 2018 som avyttringsgrupp som innehas för försäljning. Totala intäkter under kvartalet för k...

07:00 / 22 Feb Catella Press release