Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella undersöker möjligheterna att emittera ytterligare obligationer

11:40 / 13 June 2018 Catella Press release

Catella AB (publ) ("Catella") har mandaterat ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) som finansiella rådgivare för att undersöka möjlighet att emittera ytterligare obligationer om upp till 250 000 000 kr inom ramen för Catellas existerande upp till 750 000 000 kr icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0009994718 och slutförfall i juni 2022. Förbehållet, bland annat, rådande marknadsförutsättningar, kan en transaktion följa. Nettolikviden från transaktionen ska användas för generella företagsändamål och för att finansiera tillkännagivna förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Knut Pedersen Marcus Holmstrand
Vd och koncernchef Finanschef
08-463 33 10 08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se      marcus.holmstrand@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 11.40.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/