Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella emitterar ytterligare obligationer om 250 000 000 kr

16:15 / 19 June 2018 Catella Press release

Catella AB (publ) ("Catella") meddelar härmed att Catella framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 250 000 000 kr inom ramen för Catellas existerande upp till 750 000 000 kr icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0009994718 och slutförfall i juni 2022. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris av 102,50 procent av det nominella beloppet. Catella har tidigare emitterat obligationer om 500 000 000 kr, vilket innebär att den totala ramen nu är utnyttjad.

Emissionslikviden ska användas för generella företagsändamål och för att finansiera tillkännagivna förvärv. De befintliga obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm och Catella kommer att ansöka om att även de nyemitterade obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm inom 20 dagar från emissionsdagen.

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 kl. 16:15 CET.  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/