Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ändrat antal aktier och röster i Catella AB (publ)

07:00 / 31 May 2018 Catella Press release

Antalet aktier och röster i Catella AB (publ) har ändrats till följd av att 2 266 666 nya B-aktier har emitterats under maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid extra bolagsstämma den 13 februari 2014.

Efter utnyttjande av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i Catella AB (publ) per den 31 maj 2018 till 84 115 238 och det totala antalet röster till 94 237 458, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 81 584 683 är stamaktier av serie B (med totalt 81 584 683 röster).

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 07.00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/