Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Flaggningsmeddelande i Catella AB

14:32 / 4 April 2018 Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556079-1419 Catella AB
Instrument A och B-aktie
Innehavare Johan Claesson
 
Före transaktionen
Antal aktier 40 782 155
Antal rösträtter 45 131 903
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-03-29
Gränsvärde för antal aktier 50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 41 132 155
 - direkt innehavda rösträtter 51 333
 - indirekt innehavda rösträtter 45 484 462
Andel
 - aktier 50,25 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,056 %
 - indirekt innehavda rösträtter 49,455 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 49,511 % 41 132 155
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 49,511 % 41 132 155
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Johan Claesson
 - antal rösträtter 51 333
 - andel av rösträtter 0,056 %
 - bolag Johan och Marianne Claesson AB
 - antal rösträtter 431 272
 - andel av rösträtter 0,469 %
 - bolag CA Plusinvest AB
 - antal rösträtter 45 053 190
 - andel av rösträtter 48,986 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 45 535 795
 - andel av rösträtter 49,511 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Elisabeth Grahn
 - telefon 0480-57452
 - mejl elisabeth.grahn@cafastigheter.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/