Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella avyttrar Wealth Management-verksamheten i Luxemburg till VP Bank

07:15 / 26 October 2018 Catella Press release

Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), har ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal om att avyttra sin Wealth Management-verksamhet i Luxemburg till VP Bank (Luxemburg) SA som ett resultat av den tidigare offentliggjorda strategiska översynen, för cirka 110 miljoner kronor.

Den svenska Wealth Management- samt kortutgivnings-verksamheten ingår inte i transaktionen och den strategiska översynen fortgår avseende dessa verksamheter. I enlighet med tidigare kommunikation avser Catella att lämna den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverket och ineffektiva kapitalstrukturen den medför. Att avyttra Wealth Management-verksamheten i Luxemburg är ett steg i den riktningen och en viktig del i denna process har varit att hitta en motpart som kan förstå och möta kundernas behov. Catella har utvärderat olika alternativ och funnit de optimala förutsättningarna för kunder och medarbetare i VP Bank, som är en partner och arbetsgivare med ett starkt och långsiktigt erbjudande.
"VP Bank har ambitionen och förmågan att vidareutveckla private banking-erbjudandet till Catellas Wealth Management-kunder i Luxemburg. Catella och VP Bank kommer också att inleda ett distributionspartnerskap för att utveckla och tillhandahålla produkter till de nordiska och europeiska marknaderna. Det innebär en fantastisk möjlighet för Catella att få distribuera alternativa produkter via en stor och trovärdig partner. Transaktionen är också ett viktigt steg för Catella mot en effektivare kapitalstruktur och ett mindre omfattande regelverk", säger Knut Pedersen, koncernchef på Catella.
"Transaktionen med Catella Bank S.A. understryker VP Bank Groups tillväxtambitioner och bidrar väsentligt till expansionen av vår verksamhet på den skandinaviska marknaden. På grund av den internationella inriktningen, den starka balansräkningen och det jämförbara ägandet av VP Bank har vi ideala förutsättningar att snabbt integrera de förvärvade kunderna och medarbetarna", säger Alfred W. Moeckli, VD för VP Bank Group.
Catellas balansomslutning minskar med cirka 2 miljarder kronor eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras till VP Bank som ett led i inkråmsöverlåtelsen. Försäljningspriset är beroende av vissa villkor relaterade till förvaltat kapital på transaktionsdagen. Transaktionen förväntas vara avslutad den första februari 2019.
Om VP Bank
VP Bank Ltd grundades 1956 och är en av de största bankerna i Liechtenstein med 892 anställda i mitten av 2018 (FTE 828). Banken har kontor i Vaduz, Zürich, Luxemburg, Singapore, Hong Kong och Road Town på Brittiska Jungfruöarna. VP Bank Group erbjuder skräddarsydd kapitalförvaltning och investeringsrådgivning för privatpersoner och förmedlare. På grund av den öppna arkitekturen får kunderna tillgång till oberoende rådgivning: såväl produkter och tjänster från ledande finansinstitut samt inhemska investeringslösningar ingår i kundens rekommendationer. VP Bank är noterat på schweiziska börsen SIX, och har kreditvärdighet "A" hos Standard & Poor's. Banken har en sund balansräkning och kapitalbas. Dess huvudägare har en långsiktig syn, vilket garanterar kontinuitet, oberoende och hållbarhet.

För ytterligare Presskontakt:
information, vänligen
kontakta:       
Knut Pedersen   Jonas Burvall
Vd och koncernchef   Kommunikationschef
08-463 33 10    08-463 33 05, 0766-27 97 55
knut.pedersen@catella.se   jonas.burvall@catella.se 

 
Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl.07.15.
Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com/). 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/