Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Catellas valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 28 maj 2018 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) in...

15:29 / 30 Nov Catella Press release

Catella AB - Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet var starkt med hög aktivitet i merparten av Catellas verksamheter. Totala intäkter ökade med 18 procent i jämförelse med föregåend...

07:00 / 24 Aug Catella Press release

Strategisk översyn av Catella Bank

För att säkerställa att Catella Banks olika verksamheter får bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas samt för att uppnå operativ effektivi...

14:31 / 1 Jun Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Flaggningsmeddelande i Catella AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

17:10 / 31 May Catella Press release

Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2018

Totala intäkter ökade med 46 miljoner kronor till 541 miljoner kronor, motsvarande nio procent, främst drivna av Property Investment Management oc...

07:00 / 9 May Catella Press release

Catella publicerar årsredovisning 2017

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2017 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com
De...

08:00 / 27 Apr Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) ("Bolaget") äger rum måndagen den 28 maj 2018 kl. 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inpassering o...

13:34 / 25 Apr Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Flaggningsmeddelande i Catella AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

14:32 / 4 Apr Catella Press release

Catella AB - Bokslutskommuniké 2017

2017 blev ännu ett år med kraftig tillväxt i förvaltat kapital och intäkter vilket resulterade i ett rörel-seresultat justerat för jämförelsestöra...

07:00 / 23 Feb Catella Press release

Aktieförvärv i IPM genomfört

Catella meddelade den 27 november 2017 att bolaget ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare i IPM Informed Portfolio Management B.V. ("IPM...

16:16 / 8 Feb Catella Press release