Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella etablerar verksamhet i Nederländerna

07:00 / 11 July 2017 Catella Press release

Catella har, genom Catella Property Fund Management AB, förvärvat aktierna i den nederländska fastighetsrådgivaren Panta Rhei Advisory B.V. Panta Rhei Advisory kommer att namnändras till Catella IM Benelux.

Förvärvet innebär att Catella stärker sin position inom Property Investment Management på fastighetsmarknaden i Europa och att antalet europeiska länder med lokal närvaro utökas från 12 till 13.

Catella IM Benelux kommer att bidra med ytterligare expertis och lång erfaranhet från den holländska fastighetsmarknaden. Vöas Brouns, som var med och grundade Panta Rhei Advisory 2013, har flera decenniers erfarenhet av institutionella fastighetsinvesteringar i Nederländerna.

Catella IM Benelux har 10 anställda och kommer initialt fokusera på förvaltning av Catella Real Estate AGs fastighetsinnehav i Benelux. Catella Real Estate AG förvaltade, den 1 Juli 2017, 19 europeiska fastighetsfonder innefattande över 230 fastigheter, med ett totalt förvaltat kapital om 3,1 miljarder euro. Framöver ska Catella IM Benelux även förvalta andra portföljer av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

Förvärvet förutsätter godkännande från Luxemburgs finansinspektion, CSSF.

För ytterligare information,
vänligen kontakta: 
Knut Pedersen   Johan Hähnel
VD och Koncernchef Head of Branding and Positioning
+46 8-463 33 10  +46 70 605 63 34
knut.pedersen@catella.sejohan.hahnel@catella.se
 (knut.pedersen@catella.se%20)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Catella AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen (596/2014). Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2017 kl. 07.00 CET.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsrådgivning, fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com (http://www.catella.com).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/