Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella avser emittera ett icke säkerställt obligationslån med ett rambelopp om 750 mkr

18:00 / 11 May 2017 Catella Press release

Catella undersöker nu möjligheten att emittera ett obligationslån med fem års löptid med ett rambelopp om 750 mkr och har engagerat ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank AB (publ) som finansiella rådgivare. 

I september 2012 emitterade Catella ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 200 miljoner kronor som förfaller till betalning i september 2017.

Catella avser att emittera ett nytt icke säkerställt obligationslån i syfte att refinansiera den befintliga obligationen (inklusive återköp), tillföra Catella ytterligare likviditet för den löpande verksamheten samt för att fortsätta expansionen och möjliggöra potentiella framtida förvärv.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 18.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/