Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar årsredovisning 2016

12:46 / 28 April 2017 Catella Press release

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2016 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com/arsredovisning.

[image]Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort. En tryckt version av årsredovisningen går att beställa från:

Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm
Tel 08-463 33 10
info@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl.13.30 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och -rådgivning, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 150 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/