Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Catellas valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 29 maj 2017 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) in...

15:43 / 28 Nov Catella Press release

Catella AB - Delårsrapport januari-juni 2017

Totala intäkter ökade med 141 miljoner kronor, motsvarande 15 procent, vilket medförde en ökning i rörelseresultatet om 15 procent i jämförelse me...

07:00 / 25 Aug Catella Press release

Catella etablerar verksamhet i Nederländerna

Catella har, genom Catella Property Fund Management AB, förvärvat aktierna i den nederländska fastighetsrådgivaren Panta Rhei Advisory B.V. Panta ...

07:00 / 11 Jul Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Flaggningsmeddelande i Catella AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:31 / 28 Jun Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Flaggningsmeddelande i Catella AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:10 / 28 Jun Catella Press release

Flaggningsmeddelande i Catella AB

Flaggningsmeddelande i Catella AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:06 / 28 Jun Catella Press release

Catella AB - Delårsrapport januari-mars 2017

Intäkterna ökade med 32 miljoner kronor, motsvarande 7 procent, och rörelseresultatet ökade med 5 miljoner kronor, motsvarande 9 procent, i jämför...

07:00 / 12 May Catella Press release

Catella publicerar årsredovisning 2016

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2016 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com/arsredo...

12:46 / 28 Apr Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) ("Bolaget") äger rum måndagen den 29 maj 2017 kl 14.00 på Summit/GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
Rätt att ...

20:31 / 26 Apr Catella Press release

Catella AB - Bokslutskommuniké 2016

Catellas intäkter ökade med 7 procent under kvartalet till 610 (571) miljoner kronor i jämförelse med föregående år. Intäktsökningen är främst dri...

07:00 / 21 Feb Catella Press release