Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Uppdatering runt Catellas svenska fondverksamhet

08:57 / 2 September 2016 Catella Press release

Mutual Funds i Catella har under det tredje kvartalet fram till dagens datum haft utflöden ur ett par av sina produkter, relaterat till tidigare kommunicerade förvaltarbyten. Parallellt har Systematic Funds under motsvarande period haft ett mycket starkt inflöde som ur såväl volym- som lönsamhetsperspektiv mer än väl kompenserar för utflödet ur Mutual Funds. 

"Fondmarknaden är transparent, vilket gör att information om förändringar i olika aktörers förvaltade kapital når aktiemarknaden snabbt. I vår ambition att agera transparent gentemot aktiemarknaden bedömer vi att aktiemarknaden redan nu bör informeras om effekterna av flödena inom den svenska fondverksamheten", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

"Inom Mutual Funds har vi under sommaren annonserat fem nya rekryteringar. Vi har nu ett starkt förvaltningsteam på plats och ser inga behov av ytterligare rekrytering för närvarande. Det samlade teamet är kompetent avseende såväl absolutavkastande som relativavkastande produkter, med stark analytisk bakgrund från flera sektorer och dessutom med kompetens inom hållbarhet. Vi känner oss därför trygga med förvaltningen av våra fonder både på kort och lång sikt", Erik Kjellgren, chef för den svenska fondverksamheten. 

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 september 2016 kl. 9.00 CET.  

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/