Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella - Delårsrapport januari-juni 2016

07:00 / 25 August 2016 Catella Press release

Under andra kvartalet ökade Catellas intäkter med 14 procent jämfört med andra kvartalet 2015, till 478 miljoner kronor. Även koncernens rörelseresultat steg kraftigt och uppgick till 65 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor bättre än föregående år. Koncernens resultat före skatt uppgick till 287 miljoner kronor i jämförelse med 57 miljoner kronor föregående år. I resultatet före skatt ingår en extraordinär intäkt om 219 miljoner kronor som är hänförligt till Catella Banks försäljning av andelar i Visa Europe i samband med Visa Inc.s förvärv av Visa Europe.

Andra kvartalet

Koncernen
 • Totala intäkter 478 mkr (421)
 • Nettoomsättning 475 mkr (419)
 • Rörelseresultat* 65 mkr (46)
 • Rörelseresultat 64 mkr (44)
 • Försäljning av Visa Europe gav engångsintäkt om 219 mkr som redovisas i finansnettot
 • Resultat före skatt 287 mkr (57)
 • Periodens resultat 198 mkr (50), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 182 mkr (48)
 • Resultat per aktie** 2,23 kr (0,59)
Corporate Finance
 • Totala intäkter 174 mkr (161)
 • Nettoomsättning 172 mkr (160)
 • Rörelseresultat* 36 mkr (25)
 • Fastighetstransaktionsvolym 20,0 mdkr (15,9):
 • - Frankrike 5,8 mdkr (3,6)
 • - Sverige 5,6 mdkr (9,3)
 • - Tyskland 1,3 mdkr (0,8)
Asset Management and Banking
 • Totala intäkter 311 mkr (265)
 • Nettoomsättning 309 mkr (264)
 • Rörelseresultat* 41 mkr (29)
 • Förvaltat kapital 137,9 mdkr (131,8):
 • - ökning 2,2 mdkr (+0,5)
 • - varav nettoutflöde 0,9 mdkr (+3,2)

Första halvåret

Koncernen
 • Totala intäkter 940 mkr (839)
 • Nettoomsättning 926 mkr (832)
 • Rörelseresultat* 127 mkr (95)
 • Rörelseresultat 125 mkr (91)
 • Försäljning av Visa Europe gav engångsintäkt om 219 mkr som redovisas i finansnettot
 • Resultat före skatt 361 mkr (109)
 • Periodens resultat 253 mkr (93), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 199 mkr (83)
 • Resultat per aktie** 2,44 kr (1,02)
 • Eget kapital 1 484 mkr (1 177)
 • Eget kapital per aktie** 18,14 kr (14,40)
Corporate Finance
 • Totala intäkter 253 mkr (248)
 • Nettoomsättning 245 mkr (246)
 • Rörelseresultat* 24 mkr (11)
 • Fastighetstransaktionsvolym 26,1 mdkr (22,5):
 • - Sverige 8,8 mdkr (11,7)
 • - Frankrike 7,2 mdkr (6,4)
 • - Tyskland 1,7 mdkr (1,7)
Asset Management and Banking
 • Totala intäkter 697 mkr (599)
 • Nettoomsättning 689 mkr (593)
 • Rörelseresultat* 124 mkr (101)
 • Förvaltat kapital 137,9 mdkr (131,8):
 • - minskning 0,3 mdkr (+9,4)
 • - varav nettoutflöde 2,0 mdkr (+7,5)

"Under andra kvartalet ökade Catellas intäkter med 14 procent jämfört med andra kvartalet 2015, till 478 miljoner kronor. Även koncernens rörelseresultat steg kraftigt och uppgick till 65 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor bättre än föregående år. Koncernens resultat före skatt uppgick till 287 miljoner kronor i jämförelse med 57 miljoner kronor föregående år. I resultatet före skatt ingår en extraordinär intäkt om 219 miljoner kronor som är hänförligt till Catella Banks försäljning av andelar i Visa Europe i samband med Visa Inc.s förvärv av Visa Europe", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Denna information är sådan information som Catella AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-ordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 07.00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com (http://www.catella.com/Koncern).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/