Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella kommenterar uppgifter i media om fondverksamheten

14:47 / 7 July 2016 Catella Press release

Catella bekräftar uppgifter i media om att fyra förvaltare på Catella Fondförvaltning väljer att lämna bolaget. 

"Vi beklagar att dessa individer väljer att lämna Catella. Catella har den kompetens och de resurser som krävs för att säkerställa förvaltningen av våra fonder på både kort och lång sikt. Under det senaste året har vi rekryterat seniora individer med lång erfarenhet av aktiv förvaltning i såväl aktie- som hedgefonder för att minska personberoendet i förvaltningen. Catella Hedgefond förvaltas av ett team där tre erfarna förvaltare är kvar och säkerställer kontinuiteten. En nyrekrytering till teamet är redan genomförd och vi kommer att göra ytterligare rekryteringar i närtid", kommenterar Erik Kjellgren, ansvarig för Catellas svenska fondförvaltning.

"Catella har både resurserna och viljan att attrahera de bästa individerna för att fortsätta förstärka vår teamförvaltning för att skapa det vi har som huvudfokus - kundvärde - både nu och i framtiden", säger Erik Kjellgren. 

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i tolv länder i Europa. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/