Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Klargörande av Catellas roll i förhållande till Baltic Horizon Fund med anledning av artikel i Dagens Industri

09:17 / 15 June 2016 Catella Press release

I en artikel i Dagens Industri som publicerades den 14 juni, kl 21.00 kan Catellas roll misstolkas. Catella är finansiell rådgivare till fondförvaltaren Northern Horizon Capital och huvudsamordnare av det publika erbjudandet i Sverige och samordnare av det institutionella erbjudandet i samband med kapitalresning och börsnotering av Baltic Horizon Fund som förvaltas av Northern Horizon Capital. Baltic Horizon Fund är en evig fastighetsfond inriktad på centralt belägna kommersiella fastigheter i de baltiska huvudstäderna.

 För vidare information se Northern Horizon Capitals pressmeddelande här. (http://nh-cap.com/news/news/2016/northern-horizon-capital-has-launched-its-first-baltic-public-fund-to-be-listed-on-the-stock-exchange.aspx.)

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/