Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Bekräftade engångsintäkter för Catella till följd av Visa Inc.s förvärv av Visa Europe

08:02 / 22 June 2016 Catella Press release

Visa Inc har erhållit erforderliga tillstånd för förvärvet av Visa Europe och slutför därmed transaktionen. Som tidigare meddelats får Catella Bank S.A., som är ett helägt dotterbolag inom Catella-koncernen, genom sitt medlemskap i Visa Europe del av köpeskillingen för förvärvet. 

Transaktionen omfattar som tidigare kommunicerats en köpeskilling som består av olika delar; kontant köpeskilling, preferensaktier i Visa Inc. samt förväntad tilläggsköpeskilling. Catella har erhållit en kontant köpeskilling om cirka 17,9 miljoner euro samt preferensaktier i Visa Inc. till ett beräknat värde om cirka 5,9 miljoner euro. Därutöver inkluderar förvärvet en förväntad tilläggsköpeskilling om cirka 1,5 miljoner euro, som förväntas betalas kontant om cirka tre år.

Catella AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 22 juni 2016, kl. 08:00.

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/