Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella publicerar årsredovisning 2015

07:00 / 29 April 2016 Catella Press release

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2015 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com/arsredovisning.

[image]Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort. En tryckt version av årsredovisningen går att beställa från:

Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm
Tel 08-463 33 10
info@catella.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catella AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl 07:00 (CET).

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/