Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2015

07:00 / 19 February 2016 Catella Press release

Osäkerheten på marknaden påverkar Catella, men under fjärde kvartalet kunde vi konstatera ett starkt inflöde av kapital samtidigt som affärs- och transaktionsaktiviteten var hög. Intäkterna steg med 15 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014 till 571 miljoner kronor. Samtliga affärsområden uppvisade tillväxt men det var Mutual Funds som stod för den största resultattillväxten.

Fjärde kvartalet

Koncernen
 • Totala intäkter 571 mkr (496)
 • Nettoomsättning 566 mkr (492)
 • Rörelseresultat 111 mkr (83)
 • Resultat före skatt 128 mkr (102)
 • Resultat efter skatt 128 mkr (102), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 123 mkr (96)
 • Resultat per aktie 1,50 kr (1,18)
Corporate Finance
 • Totala intäkter 226 mkr (216)
 • Nettoomsättning 222 mkr (215)
 • Rörelseresultat 31 mkr (54)
 • Fastighetstransaktionsvolym 25,4 mdkr (36,1):

- Sverige 10,5 mdkr (14,0)
- Frankrike 8,5 mdkr (13,2)
- Tyskland 1,8 mdkr (4,1)

Asset Management and Banking
 • Totala intäkter 353 mkr (284)
 • Nettoomsättning 352 mkr (282)
 • Rörelseresultat 89 mkr (40)
 • Förvaltningsvolym:

- ökning 7,5 mdkr (10,5)
- varav nettoinflöde 5,1 mdkr (5,7)

Helåret 2015

Koncernen
 • Totala intäkter 1 866 mkr (1 457)
 • Nettoomsättning 1 853 mkr (1 445)
 • Rörelseresultat 261 mkr (167)
 • Resultat före skatt 306 mkr (248)
 • Resultat efter skatt 272 mkr (227), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 243 mkr (217)
 • Resultat per aktie 2,97 kr (2,66)
 • Eget kapital 1 436 mkr (1 252)
 • Eget kapital per aktie 16,14 kr (14,24)
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 0,60 kr (0,20) per A- och B-aktie
Corporate Finance
 • Totala intäkter 630 mkr (529)
 • Nettoomsättning 623 mkr (527)
 • Rörelseresultat 66 mkr (79)
 • Fastighetstransaktionsvolym 58,3 mdkr (73,1):

- Sverige 25,1 mdkr (28,1)
- Frankrike 19,2 mdkr (29,7)
- Tyskland 3,6 mdkr (4,6)

Asset Management and Banking
 • Totala intäkter 1 253 mkr (936)
 • Nettoomsättning 1 245 mkr (925)
 • Rörelseresultat 228 mkr (119)
 • Förvaltningsvolym 138,3 mdkr (122,4):

- ökning 15,8 mdkr (27,2)
- varav nettoinflöde 14,4 mdkr (19,7)

"Osäkerheten på marknaden påverkar Catella, men under fjärde kvartalet kunde vi konstatera ett starkt inflöde av kapital samtidigt som affärs- och transaktionsaktiviteten var hög. Intäkterna steg med 15 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014 till 571 miljoner kronor. Samtliga affärsområden uppvisade tillväxt men det var Mutual Funds som stod för den största resultattillväxten", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 19 februari kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/