Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Catella noteras på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Catellas aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad med första handelsdag den 19...

14:20 / 7 Dec Catella Press release

Catellas valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 30 maj 2016 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) in...

15:02 / 29 Nov Catella Press release

Catella - Delårsrapport januari-juni 2016

Under andra kvartalet ökade Catellas intäkter med 14 procent jämfört med andra kvartalet 2015, till 478 miljoner kronor. Även koncernens rörelsere...

07:00 / 25 Aug Catella Press release

Catella - Delårsrapport januari-mars 2016

Det förvaltade kapitalet uppgick vid kvartalets slut till 135,7 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med första kvartal...

07:00 / 10 May Catella Press release

Catella publicerar årsredovisning 2015

Från och med idag finns Catellas årsredovisning för verksamhetsåret 2015 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com/arsredo...

07:00 / 29 Apr Catella Press release

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum måndagen den 30 maj 2016 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.   Rätt att delta vid st...

15:15 / 26 Apr Catella Press release

Catella Hedgefond ändrar sin avgiftsstruktur

Catella har tagit beslut om att förändra sin avgiftsstruktur i Catella Hedgefond för att bättre svara upp mot marknadens förändrade krav. Catella ...

08:11 / 22 Feb Catella Press release

Catella AB - Bokslutskommuniké 2015

Osäkerheten på marknaden påverkar Catella, men under fjärde kvartalet kunde vi konstatera ett starkt inflöde av kapital samtidigt som affärs- och ...

07:00 / 19 Feb Catella Press release