Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB -Delårsrapport andra kvartalet 2015

07:00 / 25 August 2015 Catella Press release

Koncernens totala intäkter, exklusive IPM, ökade med 12 procent jämfört med andra kvartalet 2014, främst drivet av högre aktivitet inom Corporate Finance och ökade volymer inom vår kortverksamhet.

Andra kvartalet 2015
 • Totala intäkter 421 mkr (349)
 • Nettoomsättning 419 mkr (348)
 • Rörelseresultat* 46 mkr (45)
 • Resultat före skatt 57 mkr (86)
 • Resultat efter skatt 50 mkr (85), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 48 mkr (85)
 • Resultat per aktie** 0,59 kr (1,04)
 • Eget kapital 1 251 mkr (1 050)
 • Eget kapital per aktie** 14,40 kr (12,56)
Första halvåret 2015
 • Totala intäkter 839 mkr (617)
 • Nettoomsättning 832 mkr (610)
 • Rörelseresultat* 95 mkr (63)
 • Resultat före skatt 109 mkr (112)
 • Resultat efter skatt 93 mkr (100), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 83 mkr (100)
Corporate Finance
 • Andra kvartalet: totala intäkter 161 mkr (141), varav nettoomsättning 160 mkr (141)
 • Andra kvartalet: rörelseresultat* 25 mkr (23)
 • Andra kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer om 15,9 mdkr (11,6), varav Sverige 9,3 mdkr (6,0), Frankrike 3,6 mdkr (5,1) och Tyskland 0,8 mdkr (0,0)
 • Första halvåret: totala intäkter 248 mkr (211), varav nettoomsättning 246 mkr (211)
 • Första halvåret: rörelseresultat* 11 mkr (15)
Asset Management and Banking
 • Andra kvartalet: totala intäkter 265 mkr (210), varav nettoomsättning 264 mkr (209)
 • Andra kvartalet: rörelseresultat* 29 mkr (31)
 • Andra kvartalet: förvaltningsvolymerna ökade med 0,5 mdkr (6,5) och uppgick till 131,8 mdkr (66,6) per 30 juni 2015. Nettoinflödet uppgick till 3,2 mdkr (4,7)
 • Första halvåret: totala intäkter 599 mkr (408), varav nettoomsättning 593 mkr (401)
 • Första halvåret: rörelseresultat* 101 mkr (62)

"Koncernens totala intäkter, exklusive IPM, ökade med 12 procent jämfört med andra kvartalet 2014, främst drivet av högre aktivitet inom Corporate Finance och ökade volymer inom vår kortverksamhet", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 25 augusti 2015 kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/