Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Ny ledning för Catellas affärsområde Property Investment Management

14:52 / 5 May 2015 Catella Press release

Timo Nurminen har utsetts till att leda Catellas nya affärsområde Property Investment Management, tillsammans med Andreas Kneip och Francois Brisset. Timo kommer senast från rollen som tillförordnad chef för Catellas bankverksamhet och har arbetat i ledande positioner på Catella i mer än 15 år.

En ny operationell struktur har gradvis implementerats under våren 2015. Property Investment Management är ett av de fyra nybildade affärsområdena och Timo Nurminen har utsetts till att leda affärsområdet tillsammans med Andreas Kneip och Francois Brisset. Den nya ledningsgruppen kommer att ledas av Timo. Andreas Kneip är grundaren av Catellas tyska fastighetsfondverksamheten och Francois Brisset är en av grundarna av den franska kapitalförvaltningsverksamheten inom fastighetssektorn.

"Jag är väldigt glad över att få presentera den operativa ledningen för affärsområdet. De har alla tre bred och lång erfarenhet inom kapital- och fondförvaltning inom fastighetssektorn. Jag har stort förtroende för dessa starka individer och jag vet att de har de ledaregenskaper som krävs för att vidareutveckla erbjudandet, skapa tillväxt och möjliggöra synergier med övriga verksamheter inom Catella", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Timo Nurminen kommer senast från rollen som tillförordnad chef för Catellas bankverksamhet. En ny chef för bankverksamheten har rekryterats och Timo lämnar formellt sitt uppdrag som vd för Catella Bank S.A. (Luxembourg) den 1 september 2015. Timo har arbetat på ledande positioner inom Catella i mer än 15 år bland annat som chef för den finska kapitalförvaltningen inom fastighetssektorn.

Andreas Kneip grundade 2007 Catellas fastighetsfondverksamhet i Tyskland, som under Andreas ledarskap har växt organiskt till att idag förvalta 2,3 miljarder euro. Francois Brisset etablerade Catellas franska kapitalförvaltning inom fastighetssektorn under första kvartalet 2014. Francois är en framstående profil inom kapitalförvaltning i Frankrike och var en av grundarna av DTZ Asset Management (nuvarande DTZ Investors) där han var vd i 15 år.

Inom affärsområdet Property Investment Management uppgår det förvaltade kapitalet till cirka 3,1 miljarder euro och verksamhet finns i Tyskland, Finland, Frankrike, Danmark och Baltikum.

Om Catella: Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/