Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catella AB - Bokslutskommuniké 2014

07:00 / 19 February 2015 Catella Press release

Koncernens nettoomsättning exklusive IPM ökade med 32 procent under fjärde kvartalet som en följd av förbättringar inom de flesta av våra verksamheter, framförallt inom rådgivningen.

Fjärde kvartalet 2014
 • Nettoomsättning 492 mkr (331)
 • Resultat före skatt 102 mkr (1)
 • Resultat efter skatt 102 mkr (-3)
 • Resultat per aktie 1,18 kr (-0,04)
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2014 på 0,20 kr (0,00) per A och B aktie
Helåret 2014
 • Nettoomsättning 1 445 mkr (1 020)
 • Resultat före skatt 248 mkr (-7)
 • Resultat efter skatt 227 mkr (-21)
 • Resultat per aktie 2,66 kr (-0,26)
 • Eget kapital 1 252 mkr (932)
 • Eget kapital per aktie 15,33 kr (11,40)
Corporate Finance
 • Fjärde kvartalet: nettoomsättning 215 mkr (145) och resultat före skatt 53 mkr (9)
 • Fjärde kvartalet: fastighetstransaktionsvolymer om 36,1 mdkr (13,0)
 • Helåret: nettoomsättning 527 mkr (397) och resultat före skatt 80 mkr (11)
 • Helåret: fastighetstransaktionsvolymer om 73,1 mdkr (50,3)
Kapitalförvaltning
 • Fjärde kvartalet: nettoomsättning 282 mkr (188) och resultat före skatt 40 mkr (7)
 • Fjärde kvartalet: förvaltningsvolymerna uppgick vid årets utgång till 122,4 mdkr (52,3), varav IPM 45,4 mdkr (0). Förvaltningsvolymerna, inklusive IPM, ökade med 10,5 mdkr (6,3) och nettoinflödet uppgick till 5,7 mdkr (4,6)
 • Helåret: nettoomsättning 925 mkr (630) och resultat före skatt 117 mkr (17)
 • Helåret: förvaltningsvolymerna, exklusive IPM:s ingående balans om 42,8 mdkr, ökade med 27,2 mdkr (11,1) och nettoinflödet uppgick till 19,7 mdkr (7,2)

"Koncernens nettoomsättning exklusive IPM ökade med 32 procent under fjärde kvartalet som en följd av förbättringar inom de flesta av våra verksamheter, framförallt inom rådgivningen", säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Informationen i denna rapport är sådan som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument och/eller den svenska värdepappersmark-nadslagen. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 19 februari 2015 kl. 07.00 (CET).

Om Catella: Catella erbjuder specialiserad finansiell rådgivning och har en ledande position inom fastighetssektorn. Catella erbjuder också kapitalförvaltning med spetskompetens inom tillgångsslagen fastigheter, räntor och aktier. Vi har en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm. Läs mer om Catella på www.catella.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/