Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Catella

Catella

Catellas valberedning inför årsstämman 2016

16:52 / 30 November 2015 Catella Press release

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 21 maj 2015 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 30 maj 2016.

Valberedningen består av följande personer:
  • Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB (publ) och ordförande i valberedningen
  • Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB
  • Thomas Andersson Borstam, privat och utsedd av TAB Holding AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast

den 26 februari 2016 till valberedning@catella.seeller följande adress:

Att: Valberedningen

Catella AB

Box 5894

102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/